Het repertoire

Valerius heeft het volgende repertoire in de map

Laatste update: 22-12-2021

 • Alles wat adem heeft love de Here; NLB Lied 146c, bew. Luuk Tuinder
 • Ambrosiaanse lofzang; Gebhardt, bew. Luuk Tuinder
 • Bethlehem; tekst B. Hamminga/J. v.d. Waart, muziek: J. v.d. Waart
 • Blijf bij mij Heer; NLB 247, bew. Luuk Tuinder
 • Dank, dank nu allen God; S. Bach, BWV 79, bew. Luuk Tuinder, NLB 704
 • Dank, dank nu allen God; NLB 704, bew. Luuk Tuinder (EO)
 • De dag door uwe gunst ontvangen; NLB 248, bew. Luuk Tuinder
 • De Zomerzon  (Canon)
 • Ere zij aan God de Vader; NLB 705, bew. Luuk Tuinder
 • Ga met God en hij zal met je zijn; V. Williams/A. v.d. Hoeven, bew. Luuk Tuinder
 • Gij dienaars aan den Heer gewijd – Psalm 134; Loys Bourgeois 1551, zetting Luuk Tuinder
 • Glory to the King of Kings; Van Denman Thompson
 • God heb ik lief; Psalm 116, tekst Hans de Ruiter, muz. Johan Bredewout
 • Gwahoddiad (Welkom); L. Hartsough, arr. Trevor S. Grimes, bew. Luuk Tuinder
 • Here Jezus, om uw woord; NLB 314 bew. Luuk Tuinder
 • He’s the Lily of the valley; negrospiritual, bew. Luuk Tuinder
 • ‘k Blijf Hem prijzen in mijn lied; tekst Hans de Ruiter, muziek Johan Bredewout
 • In Bethlehems stal; tekst J. de Liefde, muziek W. Croft, arr. Roelof Elsinga
 • In den beginne was het woord; NLB 488, Psalm 134, Loys Bourgeois, zetting Luuk Tuinder
 • In ’t nacht’lijk duister; bew. Luuk Tuinder
 • Joy to the world; uit: ‘The modern Psalmist’, mannenkoor: Joh. L. Rodenhuis, bew. Luuk Tuinder
 • Kom in mijn hart; Bewerking Luuk Tuinder
 • Lichtstad; Luuk Tuinder
 • Licht dat ons aanstoot; Huub Oosterhuis, muz. Antoine Oomen
 • Lofzang; Jan van der Waart, tekst B. Hamminga
 • London’s Burning/Dabadaba/Oud Pietje Pech  (Canon)
 • My Lord, what a morning; Bewerking Luuk Tuinder
 • Neem mijn leven, laat het, Heer; NLB 912, bew. Luuk Tuinder
 • Nu is de dag ten einde; NLB 244, zetting Luuk Tuinder
 • O du fröhliche; bew. Luuk Tuinder
 • O grote God die liefde zijt; NLB 838, zetting Luuk Tuinder
 • Psalm 23, De Heer is mijn herder; Muziek: Johan Bredewout
 • Stille Nacht; bearb. v. Jahn Zuidema
 • Veni Jesu; Luigi Cherubini, bew. K. Rouw
 • Vertrouwen; Hessel Ludwig, bew. Luuk Tuinder
 • Vol van verwachting; Marijke de Bruyne, mel. Eileen Silocks, bew. Luuk Tuinder
 • Wat de toekomst brengen moge; bew. Jaap Kramer
 • While shepherds watched their flocks; D. Willocks, bew. Luuk Tuinder
 • With a voice of singing; Martin Shaw
 • You’ll never walk alone; Oscar Hammerstein, muziek Richard Rodgers, arr. Luuk Tuinder
 • Zegen ons Algoede; NLB 415, bew. Luuk Tuinder
 • Zie ons wachten aan de stromen; Sankey liederen, mannenkoor arr. K.J. Mulder
 • Zing, vecht, huil, bid; Ramses Shaffy, bew. Luuk Tuinder

Het laatste nieuws

Repetities voorlopig nog gestopt

Vanwege corona zijn de repetities voorlopig gestopt!

Seizoen 2021-2022

Repetities: Vanwege corona nog niet aan de orde. Oud papier: Elke eerste dinsdag van de maand staat de papiercontainer bij de...

Nieuwe penningmeester

Tijdens de jaarvergadering op 9 april 2019 hebben we afscheid genomen van Jan Steenstra als penningmeester en is Berend Jan Schutten als...

‘De Kruisiging’ in Sleen

Valerius heeft op 6 april 2019 'De Kruisiging' in Sleen...

Agenda

Oud papier

Op elke eerste dinsdag van de maand, kan oud-papier in de container aan de Mantingerbrink bij “De Opgang” worden ingeleverd, van harte...

Zomeravondzang met Valerius

De traditionele afsluitende avond in 'de Opgang' is onder voorbehoud gepland op zondagavond 12 juni 2022.  

Bevrijdingsconcert Emmen Succes

Op 7 maart 2020 organiseerde Valerius een gevarieerd bevrijdingsconcert in de Grote Kerk in Emmen. 75 jaar vrijheid Solisten, Judith...

Valerius zingt in de Zuidermarke gecanceld

Op dinsdagavond 31 maart 2020 zou het mannenkoor optreden in 'Woonzorgcentrum Zuidermarke' in Emmen. Dit is helaas vanwege het coronavirus...