Tijdens de jaarvergadering op 9 april 2019 hebben we afscheid genomen van Jan Steenstra als penningmeester en is Berend Jan Schutten als nieuwe penningmeester benoemd.