Foto 1: Van links naar rechts, Joop Venema, Wietse Vugteveen, Lub Hartman, Willem Hartman, Henk Oving en Albert Ploeger.

Tijdens de jaarvergadering op dinsdag 20 maart 2018 is als nieuwe voorzitter benoemd Sjaak Koote. Secretaris Herman Jansen bedankte Joop Venema voor de 8 jaren die hij zich als voorzitter voor Valerius heeft ingezet met bloemen en een cadeaubon. Op deze avond werden ook vier jubilarissen gehuldigd. Hiervoor was voor de gelegenheid de voorzitter van de KCZB Regio Noord, de heer Albert Ploeger uitgenodigd. Hij overhandigde het speldje en de oorkonde voor 25 jaar aan Henk Oving, Tjip Van der Werf, ook 25 jaar lid, was helaas wegens omstandigheden niet aanwezig en krijgt dit later.

Voor de heren Lub en Willem Hartman en Wietse Vugteveen had hij naast de oorkondes ook nog een mooie sculptuur als aandenken aan hun 40 jarig jubileum. Natuurlijk werden deze heren allemaal in de bloemen gezet.

Foto 2: Herman Jansen en Joop Venema

Foto 3: De nieuwe voorzitter, Sjaak Koote.

Foto 4: De sculptuur