Valerius heeft op zaterdag 17 maart in ‘De Grote Kerk’ te Emmen de Nederlandse versie van ‘The Crucifixion’

van John Stainer uitgevoerd.

Met de tekst van Hans de Ruiter in mannenkoorarrangement van Fred de Vries.

Op 6 april 2019 voeren we dit nog een keer uit in ‘De Dorpskerk’ van Sleen.