Nieuws

Nieuws over Valerius

Jaarvergadering 2022, wisseling bestuursleden

De bestuursleden Aiko ter Horst en Herman Jansen hebben hun taak als muziekcoördinator en secretaris neergelegd. Hun taken zijn overgenomen door Willem Meijering en Klaas van...

Bubbelen op de repetitie

Met de komst van de nieuwe dirigent Arjan Verhart is ook het bubbelen voorafgaand aan de repetities...

Seizoen 2021-2022

Oud papier: Elke eerste dinsdag van de maand staat de papiercontainer bij de Opgang.

Nieuwe penningmeester

Tijdens de jaarvergadering op 9 april 2019 hebben we afscheid genomen van Jan Steenstra als penningmeester en is Berend Jan Schutten als nieuwe penningmeester benoemd.

RABOBANK Clubkas Campagne

Op maandagavond 2 juli 2018 is de uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne in de grote zaal van het Atlastheater bekend gemaakt. Aan onze vereniging wordt dit jaar € 688,00 over gemaakt. Een mooi bedrag dat wij goed kunnen gebruiken. Alle stemmers van harte...

Jubilea en nieuwe voorzitter

Foto 1: Van links naar rechts, Joop Venema, Wietse Vugteveen, Lub Hartman, Willem Hartman, Henk Oving en Albert Ploeger. Tijdens de jaarvergadering op dinsdag 20 maart 2018 is als nieuwe voorzitter benoemd Sjaak Koote. Secretaris Herman Jansen bedankte Joop Venema...

De Kruisiging

Valerius heeft op zaterdag 17 maart in 'De Grote Kerk' te Emmen de Nederlandse versie van 'The Crucifixion' van John Stainer uitgevoerd. Met de tekst van Hans de Ruiter in mannenkoorarrangement van Fred de Vries. Op 6 april 2019 voeren we dit nog een keer uit in 'De...

Uitmarkt 2016

Op zaterdag 10 september was ook Valerius weer present op de Uitmarkt in Emmen. De kraam bij de Grote Kerk werd bezet door aantal zangers.

Voorlezen door Valerius

Het is inmiddels een traditie dat een aantal mannen van Valerius gaan voorlezen tijdens de nationale voorleesweek in de SBO Toermalijn aan de Sparrenlaan in Emmen. Ze doen dat dan in vol ornaat. Ook dit jaar in 2018 hebben we dat weer gedaan.

Jubileumconcert 70 jaar Valerius in de Goede Herder Kerk

Op zaterdag 7 november 2015 heeft het mannenkoor hun 70 jaar jubileum concert gegeven. Hieraan werkten mee, het fanfareorkest Laus Deo, presentatrice Willy Misker en organist Wietse Meinardi. Ondanks het uitvallen door ziekte van onze dirigent Luuk Tuinder is het toch...

Valerius op reis

Op zaterdag 26 september 2015 ging een groot aantal mannen met aanhang op reis. Vanuit Eernewoude in Friesland was er een compleet verzorgde bootreis. Hulde aan de organisatoren.  

Valerius op de UITMARKT

Op zaterdag 12 september 2015 stond Valerius met een kraam op de UITMARKT en traden ze op in de Grote Kerk.

Afsluiting seizoen 2017-2018

Het Christelijk Mannenkoor Valerius heeft ook het seizoen 2017-2018 afgesloten met een samenzang avond in de Opgang in Bargeres. De kerk was zeer goed gevuld en Valerius en de aanwezigen hebben zich van hun beste kant laten horen.

Valerius op TV

Dinsdag 11 november 2014 hebben in de Grote Kerk in Steenwijk de tv-opnamen plaatsgevonden voor twee uitzendingen van het EO programma 'Nederland Zingt'. Hier heeft het mannenkoor vijf liederen uitgevoerd. De geplande datum van uitzending is 29 november 2014 om 19.05...