Op dinsdag 7 juli 2020, op dinsdag 4 augustus 2020 en op dinsdag 8 september 2020, kan oud-papier in de container aan de Mantingerbrink bij “De Opgang” worden ingeleverd, van harte aanbevolen!